Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Vitenskap

Kategorier

Agronomi   Arkeologi   Astronomi   Avvikende og alternativ vitenskap  
Biologi   Top/World/Norsk/Samfunn/Filosofi @ Filosofi   Fysikk   Geovitenskap  
Top/World/Norsk/Samfunn/Historie @ Historie   Informatikk   Kjemi   Kjønnsforskning  
Matematikk   Top/World/Norsk/Helse/Medisin @ Medisin   Top/World/Norsk/Referanse/Museer @ Museer   Publikasjoner  
Referanse   Språk og lingvistikk   Teknologi   Top/World/Norsk/Referanse/Utdanning @ Utdanning  

Lenker

Å betale: Penger som kommunikasjon  
Hovedoppgave i medievitenskap, skrevet av Bent Sigmund Olsen.
Apollon  
Nettutgaven av forskningsmagasinet fra Universitetet i Oslo. Tema, artikler, leder, boknytt, aktuelt og portrett.
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)  
Heleid statlig aksjeselskap under Arbeids- og administrasjonsdepartementet som har en tverrfaglig tilnærming til arbeidslivets og samfunnets utfordringer. Informasjon om instituttet, forskning, prosjekter, publikasjoner og tjenester.
Bjerknes Centre for Climate Research  
Informasjon om senteret og dets aktiviteter, samt daglige klimanyheter og fakta om klima for vanlige folk.
De nasjonale forskningsetiske komiteer  
Komiteer for medisin, naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. Med medlemmer, mandat, publikasjoner, uttalelser, arrangementer og lenker.
Digitalarkivet  
Inneholder folketellingene fra 1801, 1865, 1900 og andre kilder. Samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen.
Dokumentasjonsprosjektet  
Digitalisering av humanistisk arkivmateriale. Ordbøker, bibliografier, stedsnavnsdatabaser og annet.
Er fjellvannet godt nok?  
En undersøkelse av den mikrobiologiske drikkevannskvaliteten på serveringssteder i fjellet. Fordypningsoppgave ved Norges veterinærhøgskole skrevet av Cecilie Guttormsen og Karl Erik Birkeland.
Forbundet Unge forskere  
Organisasjon for ungdom med utspring i konkurransen Unge forskere. Forbundet arrangerer konkurransen og Space Camp, BioMed Camp og Cyber camp.
Forskerbasen  
Kompetansedatabase med fyldig informasjon om kvinnelige forskere og kvinne- og kjønnsforskere i Norge.
Forskning.no  
Et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge voksne.
Forskningsdagene  
En landsomfattende årlig festival, som holdes i slutten av september, der man får møte forskerne og forskningen på en ny måte. Arrangementsoversikt og informasjon om festivalen.
Forskningstorget i Oslo  
Det største enkeltarrangementet under Forskningsdagene. Arrangementet er gratis og blir holdt på Universitetsplassen i Oslo sentrum.
Gemini  
Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Fulltekstartikler, søk i arkiv og lenkesamling.
Havforskningsinstituttet  
Driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Nyheter, informasjon om aktiviteter og produkter, samt populærvitenskapelig faktastoff.
Illustrert vitenskap  
Nordisk tidsskrift innen vitenskap, natur og teknikk. Utdrag fra siste nummer, nettbutikk, bestilling av abonnement og salg av tidligere nummer.
Institutt for gruppeanalyse  
Informasjon om gruppeanalyse, utdanning og kurs, styret og diplomerte analytikere.
Kartlegging av piggsvin i Trondheim  
Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim - et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen.
Litteraturvitenskapelig fellesskap  
Sted for folk som studerer allmenn litteraturvitenskap eller har stor interesse for faget. Diskusjoner, eksamensbesvarelser og lenker.
Martin Ystenes: Sprøytvarsleren  
Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media. Nye artikler legges til fortløpende.
Miljøteknologi.no  
Nettsted om miljøteknologi drevet av Statens forurensningstilsyn.
Nansenfondet  
Fond til fremme av vitenskapelig forskning. Historie, statutter, informasjon om styre og virksomhet, samt søknadskjema.
Nasjonal forskningsinformasjon (NFI)  
Database med informasjon om vitenskap og forskning i Norge. Omfatter referanser til forskningsprosjekter og litteratur, personer og institusjoner innen fagfelt som humaniora og samfunnsvitenskap, matematikk, naturvitenskap, teknologi, medisin og landbruksfag.
Norges forskningsråd  
Nettstedet til forskningsrådet. Nyheter, utlysninger, fagaktiviteter og informasjon om forskningsrådet.
Norges forskningsråd: Teknologi, naturvitenskap og matematikk  
Informasjonssider med planer, utlysninger og liste over forskningsprogrammer.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU): Industriell økologi  
Tverrfaglig program for kunnskapsutvikling innen industriell økologi. Informasjon om aktiviteter, forskning og artikler.
Norsk biokjemisk selskap (NBS)  
elskapet representerer norsk biokjemi utad og ivaretar forbindelsen med internasjonale organisasjoner. Informasjon om medlemsskap og underavdelingene i Bergen, Oslo, Tromsø, Trøndelag og Ås.
Norsk demografisk forening  
Informasjon om demografi og demografiske universitetsstudier, konferanser, arrangementer og prosjekter.
Norsk institutt for by- og regionforskning  
NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta.
Norsk institutt for luftforskning (NILU)  
Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal aktivitet.
Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste  
NSDs dataarkiver inneholder data som beskriver samfunnet på ulike nivåer. Datatilbudet er delt i tre hovedgrupper: regionale data, individdata og data om det politiske systemet.
Norsk utenrikspolitisk institutt  
Uavhengig kompetansesenter for forskning og informasjon innenfor internasjonale politiske og økonomiske spørsmål.
PalVenn  
En forening med sterk tilknytning til Paleontologisk museum i Oslo. Foreningen har som funksjon å skape et paleontologisk miljø med amatører og profesjonelle for å støtte Paleontologisk museum, både økonomisk og faglig.
Radonkompetanse AS  
Tilbyr rådgivning, informasjon, kartlegging, tiltak og kontroll for problemer relatert til radon i inneluft.
Ringreven - forsøksringane i Nordmøre og Romsdal  
Felles nettstad for forsøksringane i Nordmøre og Romsdal. Fagstoff, forsøk, rådgivning, arrangement innanføre jord- og plantekultur.
Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS  
Markedsbasert forskningsorganisasjon med faglig tilknytning til Norges handelshøyskole (NHH). Informasjon om ansatte, forskningsentre og -tema, publikasjoner og konferanser.
Sosionikk  
Informasjon om den forholdsvis nye (fra 1970) psykologisk teorien og om personlighetstyper og forhold.
SPOR  
Populærvitenskapelig tidsskrift som utgis ved NTNU, Vitenskapsmuseet, institutt for arkeologi og kulturhistorie. Her presenteres nyheter fra Midt-Norges fortid .
Statens kartverk  
Kart og geografiske data for Norge. Nettbutikk for kjøp av kartinformasjon. Noe gratis produkter.
Statens strålevern  
Landets fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet.
Statistisk sentralbyrå (SSB)  
Statistikk sortert etter emne og alfabetisk. Informasjon om kommuner, forskning, publikasjoner og selve SSB. Oppdateres daglig.
Universitetet i Oslo: Asianettverket  
Nettverk for Asia-studier er et nasjonalt nettverk til fremme av studier og forskning om Asia i Norge.
Vestlandsforsking  
Eit regionalt oppdragsbasert forskingsinstitutt med kontor i Sogndal. Instituttet er inndelt i miljøgruppa, it-gruppa og Samfunnsforskingsgruppa.


© Copyright 2024 - edderkopp.no