Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Helse / Medisin

Lenker

Akershus universitetssykehus  
Informasjon og nyheter om sykehuset.
Axess sykehus og spesialistklinikk AS  
Offentlig godkjent sykehus med poliklinikk i Oslo.
Den norske lægeforening  
Interesseorganisasjon for leger og legestudenter. Fyldige sider med bl.a. utdanning og kurs, presseklipp, lønn og avtaler, lenker, stillinger, og tidsskriftet.
Det norske radiumhospital  
Nord-Europas største kreftsenter lokalisert i Oslo. Pasientinformasjon, diagnose og behandling, forskning og undervisning og nyheter.
Ellipse-klinikken AS  
Tilbyr hårfjerning, rynkereduksjon og tannbleking i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
Ergoterapi  
Informasjon om faget og utdanning, samt lenker.
Fornebuklinikken  
Tilbyr kosmetisk plastikkirurgi som fettsuging og brystforstørring ved hjelp av silikon-innlegg. Informasjon om tjenestene og klinikken.
Fritt sykehusvalg Norge  
Informasjon om ventetider til inngrep og utredninger ved norske sykehus, oversikt over landets sykehus og fakta om fritt sykehusvalg.
Haukeland universitetssykehus  
Universitets- og fylkessykehus som ligger i Bergen og eies av Hordaland fylkeskommune. Informasjon om og fra sykehuset.
Helse Midt-Norge  
Regionalt helseforetak for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal. Informasjon om Helse Midt-Norge, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
Helse Nord  
Regionalt helseforetak for Finnmark, Troms og i Nordland. Informasjon om Helse Nord, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
Helse Sør  
Reginalt helseforetak for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Informasjon om Helse Sør, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
Helse Vest  
Regionalt helseforetak for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Informasjon om Helse Vest, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
Helse Øst  
Reginalt helseforetak for spesialisthelsetjenestene i Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark og Østfold. Informasjon om Helse Øst, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
Helseforetak i Norge  
Oversikt over samtlige helseforetak, lokale og regionale, samt pekere til deres respektive nettsteder etter hvert som slike opprettes.
Hjertesenteret i Oslo  
Utfører angiografi, blokking (PTCA) og åpne hjerteoperasjoner. Informasjon om senteret, aktuelt, vanlig spørsmål og medisinske resultater.
Kristiansand privatklinikk AS  
En privat spesialistpraksis i kosmetisk plastikkirurgi. Ansvarlig lege er Peter A. Jorkjend, spesialist i kirurgi og plastikkirurgi.
Lovisenberg diakonale sykehus  
Har sektoransvar innen psykiatri og indremedisin i Oslo, men tar også i mot pasienter fra hele landet til planlagte operasjoner innen ortopedi og øre-nese-hals.
Medikon Norge  
Spesialistpraksis og konsulentvirksomhet i reumatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering.
Nasjonalt folkehelseinstitutt  
Skal arbeide for å bedre befolkningens helse ved å fremskaffe kunnskap om hvordan folkehelsa utvikler seg og hvilke forhold som påvirker helsa. Folkehelseinstituttet formidler kunnskap og gir råd om hvordan man kan fremme god helse og forebygge sykdom og helseskade.
Nasjonalt senter for telemedisin  
Informasjon om mulighetene innen telemedisin for ulike grupper pasienter. Produserer, samler og formidler kunnskap om telemedisinske tjenester som skal være gratis for det offentlige norske helsevesen.
Nordlandssykehuset  
Informasjon om helseforetaket som består av Bodø-sykehusene Nordland psykiatriske sykehus og Nordland sentralsykehus og Lofoten sykehus.
Olafiaklinikken  
Senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner og hiv. Tilbyr også vaksinasjon og reisemedisin.
Rikshospitalet  
Universitetssykehus og en del av Helse Sør RHF. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning. Omfattende nettsider.
Ringerike Sykehus HF  
Sykehus med hovedvirksomhet i Hønefoss som skal bejene øvre del av Buskerud.
Sentrum røntgeninstitutt  
Informasjon til leger og pasienter om ulike undersøkelser ved instituttets avdelinger i hele landet. Generell informasjon om medisinsk bildediagnostikk og diskusjonsgruppe om radiologi.
Sykehusvalg  
Oversikt over ledige operasjonsplasser og sykehusplasser på offentlige sykehus og private klinikker. Informasjon om Helsegruppen AS som driver nettstedet.
Tidsskrift for Den norske lægeforening  
Generelt medisinsk tidsskrift som utgis av Den norske lægeforening. Søk etter medisinske artikler som har stått i tidsskriftet.
Ullevål universitetssykehus  
Nyheter og informasjon om og fra de enkelte divisjoner og avdelinger ved sykehuset.
Ungplan AS  
Organisasjon som tilbyr differensierte heldøgnstilbud til barn, ungdom og voksne basert på sosialpedagogiske prinsipper, samt polikliniske tilleggstjenester. Hovedmålgruppen er ungdom mellom 13 og 18 år med omsorgsbehov og atferdsproblemer.
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)  
Informasjonsportaler for pasienter, fagfolk, jobbsøkende, og media.
Volvat Medisinske Senter  
Et veletablert supplement til det offentlige helsevesen. Volvatgruppen er landets største private helsekonsern.


© Copyright 2024 - edderkopp.no