Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Vitenskap / Arkeologi

Kategorier

Akademiske institusjoner  

Lenker

Alta museum  
Museet ligger like ved det store helleristningsfeltet i Jiepmaluokta. Feltet står på Unescos verdensarvsliste, og sidene inneholder informasjon om de ca. 3000 figurene på feltet, om aktuelle utstillinger ved museet etc.
Åpen arkeologi  
Arkeologisk webportal fra Universitetet i Oslo.
Arkeoland  
Sider fra Bergen museum med blant annet tilvekstfortegnelsene til de arkeologiske landsdelsmuseene.
Arkeologi i nord  
Arkeolog Frans-Arne Stylegar sine sider om nordisk arkeologi, med artikler, funnkataloger, tegninger etc.
Arkeologisk museum i Stavanger  
Informasjon om museet, fagområder, pågående utgravninger, utstillinger, aktiviteter, skoletjenesten og andre publikumstjenester. AmS har ansvaret for arkeologiske utgravninger i Rogaland.
Avaldsnesprosjektet  
Sider med informasjon om arkeologiske funn og forskning omkring maktsenteret på Avaldsnes på Karmøy.
Bergen museum: Arkeologi  
Informasjon om virksomheten ved museet, som har ansvar for arkeologiske utgravninger i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre, samt om aktuelle utstillinger.
Det magiske berget  
Helleristninger i Trøndelag.
Det norske arkeologmøtet  
NAM er en interesseorganisasjon og en fagkonferanse for arkeologer i Norge.
Digital Kaupangutgraving  
Digital "utgraving" av vikingbyen Kaupang, i regi av forskning.no.
Dokumentasjonsprosjektets arkeologiside  
Gjenstandsoversikter, fornminner og funnsteder.
E18-prosjektet - Vestfold  
Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum, gjennomfører arkeologiske utgravninger i forbindelse med ny E18 gjennom Vestfold. Prosjektet varer til og med 2007, og sidene gir blant annet informasjon om et "nytt" gravfelt fra vikingtiden som blir undersøkt ved Tønsberg.
E6-prosjektet - Østfold  
Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museu, foretar arkeologiske undersøkelser i traséen til ny motorvei gjennom Østfold. Her kan du lese om funnene som gjøres underveis. Prosjektet avsluttes i 2006.
Egge museum  
Museet i Steinkjer ligger i det arkeologisk interessante Eggeområdet, og sidene presenterer blant annet funn og fornminner i området.
Ei reise i Nordfjord si eldre historie  
Funn og fornminner i Nordfjord
Erkebispegården i Trondheim  
En presentasjon av stedet som i middelalderen var det geistlige sentrum for et område som omfattet Norge, Orknøyene, Shetland, Isle of Man og Grønland. Museet ble åpnet i 1997 og kåret til Årets museum i 1998.
Fornminner i Rogaland  
Oversikt og beskrivelser av tilrettelagte fornminner i fylket.
Frá haug ok heidni  
Populærvitenskapelig tidsskrift fra Arkeologisk museum i Stavanger, med komplett innholdsfortegnelse fra og med nr. 4-2000.
Fruen fra havet  
Nettutstilling fra Kulturhistorisk museum om det eldste skjelettfunnet i landet - en 8.800 år gammel kvinne fra Søgne i Vest-Agder.
Gamle naboar  
Sider om vestnorsk arkeologi, spesielt for lærere og elever i grunnskolen.
Hedmarksmuseet og Domkirkeodden - Hamar  
Norges eneste innlandsby i middelalderen lå ved Mjøsa. På museets sider finnes informasjon om middelalderens Hamar, om Åkerfunnet og andre arkeologiske skatter fra Hedmarksbygdene m. m.
Kaupang - vikingbyen  
Utstilling om utgravningene på Kaupang i Larvik.
Kaupangprosjektet  
Privat initiativ i søndre Vestfold, med sider om blant annet arkeologiske besøksmål i regionen.
Kaupangundersøkelsen  
Arkeologisk utforskning av Norges første by. Prosjektet har tidsramme 2000-2006.
Kittilbu utmarksmuseum  
Museet ligger i Gausdal Vestfjell i Oppland. Det forteller historien om bruken av jernvinna og andre utmarksressurser fra steinalderen og frem til i dag.
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo  
Museets sider inneholder blant annet informasjon om årets arkeologiske utgravninger, om aktuelle utstillinger og om kulturminnevern. KHM har ansvar for arkeologiske utgravninger på Sør- og Østlandet.
Lofotr - vikingmuseet på Borg  
Museet er lokalisert til Borg i Lofoten, der arkeologiske utgravninger i perioden 1986-1989 avdekket omfattende bosetningsspor. Sidene inneholder informasjon om utgravningene, om pågående prosjekter, utstillinger etc.
Midgard historiske senter  
Senteret holder til i Borre i Vestfold, og er plassert i utkanten av noen av de største gravhaugene fra yngre jernalder på Østlandet. På sidene finner du informasjon om gravfeltet, lenker til andre arkeologiske severdigheter i Vestfold, artikler etc.
Nicolay  
Nett-utgaven av det populærarkeologiske tidsskriftet inneholder både artikler som har stått i tidsskriftet og en del særskilt nettstoff.
Norsk arkeologisk selskap  
Selskapet gir blant annet ut tidsskriftet Viking (siden 1937). Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi.
Norsk institutt for kulturminneforskning  
Instittet har blant annet ansvar for arkeologiske utgravninger i middelalderbyene Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim m. fl. Sidene inneholder informasjon om virksomheten, søkbar database med NIKUS egne rapporter og skrifter og muligheter for nedlastning etc.
Norsk sjøfartsmuseum: Kulturminnevern  
Sider om forvaltning og utforskning av kulturminner under vann.
Ormen Lange-utgravningene  
Sidene tar for seg Vitenskapsmuseet i Trondheim sine utgravninger på Aukra i Møre og Romsdal. Utgravningene foregikk i 2003-2004. 32 kulturminner ble undersøkt, og ca. 320.000 gjenstander ble gravd frem.
Ottar  
Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø museum. Nettsidene inneholder blant annet en komplett biografi over artikler i samtlige numre fra og med nr. 1-1954.
Primitive tider  
Nett-utgaven av tidsskriftet Primitive tider.
Riksantikvaren  
Sider med informasjon om det overordnede arbeidet med arkeologi og kulturminnevern i direktoratet for kulturminnevern.
Ringerike museum  
Informasjon om arkeologiske funn fra Ringerike.
Riss  
Arkeologisk tidsskrift som gis ut av studenter og kandidater ved Universitetet i Bergen.
Skjulte skatter - funn fra Rogaland i andre museet  
Nettutstilling med arkeologiske funn fra Rogaland.
Sola historielag  
Mye stoff om den lokale arkeologien i en kommune som er svært rik på fornminner.
Stavkirken - middelalderens trekirker i Norge  
Jørgen Holten Jensenius' sider om stavkirker. Artikler om kirkearkeologi, bibliografi og oversikt over påviste stolpekirker og stående stavkirker.
Steinalder.no  
Nettutstilling fra Arkeologisk museum i Stavanger og Arkikon om livet i steinalderen.
Svinesundsprosjektet  
Svinesundsprosjektet 2001-2004, med blant annet omtale av den 8.000 år gamle "Venus fra Svinesund".
Telemark fylkeskommune - det regionale kulturminnevernet  
Om arkeologiske funn, registrerte fornminner og kulturminneforvaltning i Telemark.
Terra Buskerud  
innholdsrike sider om arkeologi og historie i Buskerud fylke.
Tidsskriftet Spor  
Populærvitenskapelig tidsskrift fra Vitenskapsmuseet i Trondheim.
Tromsø museum  
Museet har ansvar for gjennomføring av arkeologiske utgravninger fra Lurøy kommune i Nordland og videre nordover. Museets sider inneholder blant annet nettjenesten "Spør en forsker".
Trondarnes distriktsmuseum  
Museet ligger på Trondenes i Harstad. Sidene presenterer museets virksomhet og aktuelle utstillinger, og inneholder dessuten beskrivelser av mange av fornminnene på Trondenes, blant annet en gårdshaug og tuftene etter et 30 m langt stornaust fra vikingtid.
Universitetsbiblioteket i Trondheim: Arkeologi og kulturhistorie  
Ressurser og anbefalinger fra ansvarlig for fagområdet..
Utgravingene på Melkøya, Finnmark, 2002  
Informasjon om prosjektet, utgraving generelt og deltagere.
Veien-feltet  
Sider med informasjon om funn av jernalderhus på Veien i Ringerike kommune
Vitenskapsmuseet, Trondheim  
Museet har ansvar for arkeologiske utgravninger i Midt-Norge. På sidene finner du oversikt over og beskrivelser av utgravninger i regionen i de senere år, samt informasjon om pågående forskning ved museet.


© Copyright 2023 - edderkopp.no