Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Helse / Rusmidler

Lenker

Det nytter  
Festival arrangerert i 2001 og 2002 som viser at det nytter å bryte med rusmisbruk og et destruktivt livsmønster.
Dr. Kimo klinikken for røykeavvenning  
Tilbyr kurs i røykeslutt for private og firma.
Forbundet mot rusgift  
Omfattende nettsted om alkohol, narkotika og medikamenter. Spesialsider om cannabis, om hjerte og helse, om rusgiftundervisning og egne studentsider. Tidsskriftet «Mot rusgift» ligger i fulltekst.
Forebygging.no  
Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmende arbeid med særlig fokus på rusforebygging.
Fri  
Treårig tobakksforebyggende undervisningsprogram for ungdomsskolen som gjennomføres av lærerne. Tidligere kjent som «Vær røykfri!».
Landsforbundet mot stoff Kristiansand  
Jobber aktivt mot stoffmisbruk og hjelper pårørende. Informasjon om organisasjonen, artikler og nyheter.
MOT  
Organisasjon mot mobbing, vold og rusmisbruk. Konkurranser og faktainformasjon.
Norsk narkotikapolitiforening  
Informasjon om foreningen, kurs og vedtekter.
Propaganja  
Om Norge, cannabis og muligheter for legalisering av rusmiddelet.
sluk.net  
Informasjon om bruk av tobakk og skadene du kan få av røyking. Konkurranser.
Statens tobakksskaderåd  
Statens tobakksskaderåd er et kompetanse- og forvaltningsorgan under Sosial- og helsedepartementet i spørsmål som angår tobakk og helse, og skal arbeide for å redusere forbruket av tobakk i Norge.
Stiftelsen Valdresklinikken  
Gir et døgnkontinuerlig behandlingstilbud til personer som er rusavhengige. Informasjon om klinikken og behandlingen.
Tobakk dreper  
Informasjon om tobakksindustrien og skader tobakk kan gi deg, filmer og artikler.
Tobakksindustriens to ansikter  
Erkjennelse innad av tobakkens skadeevne, hemmeligholdelse, tilsløring og benektelse utad. Kapittel 7 i NOU 2000:16 om tobakksindustriens erstatningsansvar.


© Copyright 2023 - edderkopp.no