Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Helse / For helsepersonell

Lenker

Dagens Medisin  
Uavhengig nyhetsavis for helsesektoren som henvender seg spesielt til leger, tannleger, farmasøyter, sykepleiere studenter og innen disse fag, samt andre beslutningstakere i helsesektoren.
Den norske jordmorforening  
Selvstendig fagforening for jordmødre. Informasjon om organisasjonen, medlemsfordeler, takster og tidsskrift.
Den norske legeforening  
Fagforening for leger og medisinstudenter i Norge. Nettstedet inneholder nyheter og informasjon om foreningens aktiviteter og interesseområder, samt om legers videre- og etterutdanning.
Helsebiblioteket  
Offentlig nettsted fritt tilgjengelig for helsepersonell i Norge. Inneholder over 1800 tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser og en rekke andre verktøy og ressurser.
Legemiddelhåndboka  
Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ.
Legesiden  
Startside for leger og annet helsepersonell. Inneholder direkte søk i Medline og andre søkemotorer, lenkebibliotek som omfatter de fleste medisinske spesialiteter og allmenne temaer.
MediWeb  
DoktorOnlines nettsted for helsepersonell. Her finner du helsenyheter og andre artikler beregnet på fagpersoner innen helse.
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten  
Kunnskapssenterets nettsider inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer og tilbyr kunnskap om effekt, nytte og kvalitet av metoder, virkemidler og tiltak innen alle deler av helsetjenesten i Norge.
Norsk Helsenett  
Landsdekkende kommunikasjonsnett som knytter sykehus og andre helseaktører sammen i et sikret elektronisk nettverk. Helsenettet eies av de statlige regionale helseforetakene.
Norsk sykepleierforbund  
Fagforening for sykepleiere, skal ivareta sykepleiernes interesser og rettigheter knyttet til lønn, arbeidstid, ansettelser og pensjon.
Nuvaring  
P-ringen som tilfører kroppen langt mindre østrogen enn p-pillen. Informasjon om produktet for helsepersonell.
Oncolex  
Oppslagsverk beregnet på helsepersonell om diagnostikk og behandling av kreft.
Prevensjon.net  
Beskrivelse av prevensjonsalternativer som er tilgjengelige i Norge. Nettstedet er utarbeidet av legemiddelbedriften Organon.
RELIS - Produsentuavhengig legemiddelinformasjon  
Offentlig finansiert tjeneste for helsepersonell i Norge som finnes etablert i alle helseregionene. Gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon og svarer på spørsmål fra helsepersonell om blant annet legemidler og terapi, bivirkninger, interaksjoner, graviditet og amming.
Sykepleien.no  
Nettutgaven av tidsskriftet Sykepleien. Helse- og sykepleierelaterte nyheter, lenker til andre nettsider med helserelatert stoff, fagartikler og debatt.


© Copyright 2024 - edderkopp.no