Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Samfunn / Forsvar / Fellesinstanser

Lenker

Akershus kommandantskap (AK)  
Holder til på Akershus festning. Har blandt annet ansvar for salutt fra Akershus festning, samt planlegging og gjennomføring av parader og arrangementer i militær regi i Osloområdet.
Feltprestkorpset (FPK)  
Hovedansvar for kirkelig tjenester for Forsvarets personell i fred, krise og krig, gjennomføring og videreutvikling av etikkundervisning på alle nivå i Forsvaret samt å utdanning av feltprester.
Forsvarets boligtjeneste (FBOT)  
informasjon om Forsvarets boligvirksomhet, Forsvarets stønads- og låneordninger, boligrelaterte spørsmål og informasjon om FBOT.
Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten)  
Står for innsamling, analyse og systematisering av etterretningsmateriale. E-tjenesten fremskaffer informasjon om forhold utenfor Norges grenser.
Forsvarets mediesenter (FMS)  
Ivaretar det redaksjonelle ansvar for Forsvarets felles intranett portal, Forsvarsnett (Internett) samt driver med målrettet rekruttering til Forsvaret.
Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT)  
Forsvarets fagmyndighet og forvalter av kart og geografisk informasjon.
Forsvarets personellservice (FP)  
Er en fast organisert spareforening som betjener sine medlemmer, uavhengig av bo og tjenestested. FP tilbyr sine medlemmer sparing, utlån, forsikringer, betalingsformidling og andre finansielle tjenester til fordelaktige betingelser.
Forsvarets sanitet (FSAN)  
Har i oppdrag å videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret innenfor områdene militærmedisin, organisasjon, materiell, personell og prosedyrer.
Forsvarsstaben (FST)  
FST har sitt hovedkvarter på Akershus Festning og ledes av Stabssjefen som også er Forsvarssjefens stedfortreder og nestkommanderende i Forsvaret.
Landsdelskommando Nord-Norge (LDKN)  
Etablert på Reitan utenfor Bodø. Hovedkvarteret har ansvaret for våre tre nordligste fylker, samt Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen.
Tillitsmannsordningen (TMO)  
Samarbeidsordning i Forsvaret for å ivareta de vernepliktiges interesser.
Vernepliktsverket (VPV)  
Har ansvaret for sesjon, fordeling, og innkalling til førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste, rulleføring og mobilisering.


© Copyright 2020 - edderkopp.no