Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Samfunn / Forsvar / Utdanning og forskning

Kategorier

Befalsskoler  

Lenker

Forsvarets fjernundervisning (FFU)  
FFU skal bringe kompetanse ut til Forsvarets personell samt ivareta og markedsføre Forsvarets utdanningstilbud på fjernundervisning.
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)  
FFI har til formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov. FFI skal være Forsvarets politiske og militære ledelses rådgiver i faglige spørsmål innenfor instituttets arbeidsområde.
Forsvarets høgskole (FHS)  
Har som mål å gi nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om og innsikt i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og de faktorer som påvirker denne.
Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole (NIH/F)  
Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole er Forsvarets kompetansesenter på fagområdet fysisk fostring. Gjennom forskning og fagutvikling, utdanning og kursvirksomhet skal Forsvaret sørge for at virksomheten på denne sektor drives på et kvalitativt høyt nivå.
Forsvarets lærlingeordning  
Forsvaret tilbyr lærlingeplasser innen mange fagfelt som kan kombineres med avtjening av militær førstegangstjeneste.
Forsvarets skole i E og S-tjeneste (FSES)  
Holder kurs innen etterretnings- og sikkerhetstjeneste, språk, psykologiske operasjoner(PSYOPS) og rustningskontroll(CFE). Skolen tilbyr grunnleggende befalsutdanning med språk innen russisk.
Forsvarets stabsskole (FSTS)  
Stabsskolen tilbyr landets høyeste, fagmilitære utdanning, som kvalifiserer for tjeneste i ledende stillinger i Forsvaret og ved internasjonale avdelinger.
Institutt for forsvarsstudier (IFS)  
Driver forskning på faglig uavhengig grunnlag innenfor områdene norsk forsvars- og utenrikspolitikk, Russlands- og Sentraleuropa-studier, samt det vestlige sikkerhetssamarbeid.
Krigsskolen (KS)  
Holder til på Linderud leir. Ble etablert i 1750 og er den eldste høgskole i Norge. Den er også en av verdens eldste Krigsskoler.
Luftforsvarets skolesenter Kjevik (LSK)  
Befalsskoleutdanning og utdanning innen et bredt spekter av tekniske fagområder.
Luftkrigsskolen (LKSK)  
Luftforsvarets høgskole, holder til i Trondheim. Hovedfokus på fagområdene "luftmakt og teknologi" og "ledelse og internasjonalt samarbeid".
Seksjon for internasjonal virksomhet (INTVIRK)  
Forsvarets senter for fagutvikling og kursgjennomføring innen fellesfag i forbindelse med internasjonale fredsoperasjoner.
Sjøkrigsskolen (SKSK)  
3-årig lederutdanning i Sjøforsvaret. Er delt i operativ-, teknisk- og forvaltningsbransje.
Utdanning i Forsvaret  
Informasjon om flygerutdanning, befalsutdanning og lignende i forsvarets regi.
Voksenopplæringen (VO)  
Har som oppgave å legge til rette for sivil utdanning mens personell er inne til førstegangstjeneste, rettet mot fremtidig jobb eller utdanning.


© Copyright 2021 - edderkopp.no