Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Samfunn / Samfunnsspørsmål / Menneskerettigheter

Lenker

Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) med protokoller  
Norsk oversettelse utgitt som vedlegg 2 til Ot.prp. nr. 3 (1998-99). Teksten er endret i samsvar med bestemmelsene i protokoll 11, gjeldende fra første november 1998.
Den norske Helsingforskomité  
Med nyheter, rapporter, pressemeldinger og prosjekter.
Justisdepartementet NOU 1996:15  
Granskingsrapport i.f.b.m. Liland saken, Norges mest omtale justismord. Rapporten ble avlevert av regjeringsoppnevnt granskingsutvalg etter forespørsel fra Stortinget. Per Kristian Liland ble dømt for å ha begått mord i 1970, men frifunnet i 1994 etter omfattende innsats og etterforskning fra en lang rekke privatpersoner.
Menneskerettigheter.no  
Med nyheter, bakgrunnstoff, artikler, traktater, erklæringer og konvensjoner.
Norsk senter for menneskerettigheter  
Status som nasjonalt senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Publikasjoner, forskningsområder, prosjekter m.v.. Årbok om menneskerettigheter i Norge.
OA Knutsens dødsbo  
Fokus på rettssikkerhet og etterlevelse av menneskerettigheter i sivile saker ved norske domstoler med utgangspunkt i OA Knutsens dødsbo.
Verdenserklæringen om Menneskerettighetene  
Offisiell oversettelse fra FN. Med lenker til oversettelser til andre språk.
www.rettsnorge.no  
Rettsnorge er en nettavis som har som mål å holde oppsyn og kontroll med det norske rettsvesen med fokus på aktuelle og betente temaer som media vegrer seg for å omtale.


© Copyright 2020 - edderkopp.no